AFET SEMPOZYUMUNA KATILDIK

AFET SEMPOZYUMUNA KATILDIK

2022 / Nisan

TMMOB tarafından 20-22 Nisan 2022 tarihleri arası Ankara’da düzenlenen Afet Sempozyumu’na konuşmacı olarak katıldık.

Afet Politikalarının, “Ülkemizdeki doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve dayanışma konularında örgütlülüğü geliştirme” amacı doğrultusunda ele alınması hedeflenen Afet Sempozyumu’na katıldık.

Her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile değerlendirilmesi, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması amaçlanan Sempozyumda, başta jeolojik, hidrolojik, meteorolojik kökenli doğa olaylarının neden afete dönüştüğünün irdelenmesi olmak üzere; Afet Yönetimi, Afet ve Acil Durum Hazırlığı, Planlama, Uygulama ve Denetim, Kurumsal ve Örgütsel Çalışmalar, Mevzuat ve Hukuksal Boyut, Eğitim, Afetlerin Ekonomi-Politiği, Afetlerin Sosyal Boyutları gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı.

AKUT Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Doç. Dr. Fahri ERENEL ve AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ebru CAYMAZ’ın konuşmacı olarak katılım gösterdiği toplantı; şu başlıklarda ele alındı:

 • Deprem ve Tsunamiler
 • Heyelanlar, Toprak Kaymaları ve Kaya Düşmeleri
 • Çökme ve Oturmalar, Obruklar
 • İklim Değişikliği
 • Sıcak ve Soğuk Hava Dalgaları
 • Seller ve Taşkınlar
 • Çığ Düşmesi
 • Don, Dolu, Hortum, Yıldırım ve Fırtınalar
 • Kum ve Toz Fırtınaları
 • Kuraklık ve Çölleşme
 • Orman Yangınları
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN)
 • Volkanik aktiviteler
 • Tıbbi Jeolojik Riskler (Asbest, Radon Gazı vb. Toksik Etkiye Sahip Mineraller ve Gazlar)
 • Diğer Afetler (Göktaşı, Manyetik Bozunma, Güneş veya Kozmik Radyasyon vb.)

 

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim