İdari Kurullar

AKUT VAKFI İDARİ KURULLAR

Yönetim Kurulu : AKUT Vakfı Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve görev dağılımları aşağıda belirtilmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Nasuh MAHRUKİ

İkinci Başkan

Saydun GÖKŞİN

Genel Sekreter

Dobrinka CIDROF

Sayman

Murat YURDAKAN

Hukuk Sorumlusu, Üye

Av. Emir YENER

Lojistik ve IT Sorumlusu, Üye

Onur T. OKYAY

Kaynak Geliştirme Sorumlusu, Üye

Dr. Pınar BEARD

Denetim Kurulu : AKUT Vakfı’nın Denetim Kurulu 3 üyeden oluşmaktadır. Denetim Kurulu üyelerimiz aşağıda belirtilmiştir:
  1. Hakan BİNGÖL
  2. Ömer KARACA
  3. Şenol DURMUŞ
Disiplin Kurulu : AKUT Vakfı’nın Disiplin Kurulu 3 üyeden oluşmaktadır. Disiplin Kurulu üyelerimiz aşağıda belirtilmiştir:
  1. Ebru Atalay ALP
  2. Esin TANRISEVER
  3. Fidan ÇELİK