İdari Kurullar

AKUT VAKFI İDARİ KURULLAR

Yönetim Kurulu : AKUT Vakfı’nın Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz ve görev dağılımları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Ali Nasuh MAHRUKİ (Başkan)
 2. Saydun GÖKŞİN (2. Başkan)
 3. Çiğdem TAN (Genel Sekreter)
 4. Murat YURDAKAN (Sayman)
 5. Av. Emir YENER (Hukuk Sorumlusu)
 6. Onur Tevfik OKYAY (Lojistik ve IT Sorumlusu)
 7. Dr. Pınar BEARD (Kaynak Geliştirme Sorumlusu) 
Denetim Kurulu : AKUT Vakfı’nın Denetim Kurulu 3 üyeden oluşmaktadır. Denetim Kurulu üyelerimiz aşağıda belirtilmiştir:
 1. Hakan BİNGÖL
 2. Ömer KARACA
 3. Şenol DURMUŞ
Disiplin Kurulu : AKUT Vakfı’nın Disiplin Kurulu 3 üyeden oluşmaktadır. Disiplin Kurulu üyelerimiz aşağıda belirtilmiştir:
 1. Ebru Atalay ALP
 2. Esin TANRISEVER
 3. Fidan ÇELİK