Tarihçemiz

AKUT VAKFI TARİHÇESİ

AKUT Vakfı, ülkemizin arama-kurtarma alanındaki öncü ve lider sivil toplum kuruluşu olan AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin üyeleri tarafından, dernek genel kurulunda tüm üyelerin oy birliği ile kurulma kararı alınmasının ardından, 08.03.2011 tarihinde “5.189” sayılı Vakıf Senedi ile kurulmuştur.

AKUT Vakfı’nın kuruluş amacı; yurt içinde ve yurt dışında sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmek, toplum bilinçlendirme projeleri üretmek ve/veya üretilen projelere paydaşlık etmek, arama-kurtarma alanı başta olmak üzere toplumda eksikliğini hissettiği her konuda eğitici çalışmalar gerçekleştirip farkındalık yaratmaktır. Yine AKUT Vakfı; kurucuları tarafından, T.C. Anayasası’nda tanımlanmış bütün nitelikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek üzere konumlandırılmıştır.

Asli görevi “ülkemizin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile arama-kurtarma ve afet ve acil durum yönetimi çalışmaları yürütmek” olmakla birlikte; buna ek olarak spor, çevre, çocuk hakları, doğa gibi her türlü sosyal, kültürel ve toplumsal konuda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza veya yardım kampanyaları düzenlemek; kitap, broşür ve benzeri çalışmalar hazırlamak; afet ve acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine başta teknik ekipman ve kişisel koruyucu donanım olmak üzere insani yardım desteğinde bulunmak; kamuoyu oluşturmak; toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak, AKUT Vakfı’nın çalışma sahasının ana hatlarını teşkil etmektedir.

Toplumsal faydanın ancak bütüncül hareket ile tesis edilebileceği bilinci ile çoğulcu çalışmaları önemseyen ve fiilen destekleyen AKUT Vakfı; “Çocuk Haklarını Koruma Platformu” ve “Afet Platformu” kurucu üyesidir.

Önceliği “sosyal sorumluluk çalışmalarına önem veren, güvenli yaşam kültürünü içselleştirmiş, çevresine duyarlı, bilinçli, tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alacak sorumlu yurttaşları çoğaltmak ve önlenebilir nedenlerle meydana gelen kaza, yaralanma ve can kayıplarını en aza indirmek” olan AKUT Vakfı, büyük çoğunluğu gönüllüler tarafından; gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, canlı hayatına değer verme, dürüstlük, güvenilirlik ve yurt sevgisi ilkeleri ile yönetilen, özverili çalışmalarıyla hayata ve ülkemize değer katan bir sivil toplum örgütüdür

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim