İş Birliği Çağrımız

YETİŞKİNLİKLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Bilhassa son yıllarda yoğun şekilde ilgi gösterilen doğa sporları, gerekli önlemler alınmadığı takdirde çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir.....
Topraklarının %93’ü fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde, deprem ile birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz gerçeğinden hareketle, katılımcılarımıza sunduğumuz “Deprem Bilinçlen...
Afetlerle mücadelede toplumun her kesiminin bilinçli olması gerektiğinden hareketle toplumsal farkındalığı son derece önemseyen AKUT Vakfı, kurum ve kuruluşlara takım çalışma...

Bilgi Almak İçin: [email protected]

AKUT Vakfı Merkez Tel: +90 212 70 60 112