Birimler

AKUT VAKFI BİRİMLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ

AKUT Vakfı Bilgi Teknolojileri Birimi’nin insan kaynağı yapılanmasını yönetir.
AKUT Vakfı’nın bilgi teknolojisi hedeflerini belirler.
Bilgi teknolojisi birimine ait projelerin ana hatlarını ve bütçelerini belirler.
Danışman, programcı, geliştirici ve analist ekibini yönetir.
Bilgi güvenliğini sağlar, kontrol eder.
Dijital teknolojilerin kontrol, güvenlik ve güncelleştirmelerini sağlar.
Dijital arşivleme çalışmalarını yürütür.
Birimle ilgili tüm raporlamaları hazırlar ve düzenli aralıklarla AKUT Vakfı Yönetim Kurulu’na sunar.

EĞİTİM BİRİMİ

AKUT Vakfı Eğitim Birimi’nin insan kaynağı yapılanmasını yönetir.
AKUT Vakfı gönüllülerinin hizmet içi eğitim kapsamında alması gereken iç ve dış eğitimleri belirler. AKUT Vakfı gönüllülerine kendi kadrosu ile vereceği eğitimlerin içeriklerini hazırlar; planlamasını yapar; uygulamasını gerçekleştirir.
AKUT Vakfı gönüllülerinin diğer kurumlardan almaları gereken eğitimleri ve katılımcıları belirler, eğitimlerin planlamasını gerçekleştirir.
Online eğitimlerin içeriklerini hazırlar; planlamasını yapar; uygulamasını gerçekleştirir.
Kurum dışına verilecek eğitimlerin içeriklerini hazırlar; planlamasını yapar; uygulamasını gerçekleştirir.
Toplum bilinçlendirme çalışmaları kapsamında eğitim içerikleri hazırlar.
Toplum bilinçlendirme çalışmaları kapsamında seminer içeriklerini hazırlar.
Toplum bilinçlendirme çalışmaları kapsamında seminer verilmesini sağlar.
Birimle ilgili tüm raporlamaları hazırlar ve düzenli aralıklarla AKUT Vakfı Yönetim Kurulu’na sunar.

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

AKUT Vakfı İnsan Kaynakları Birimi’nin insan kaynağı yapılanmasını yönetir.
AKUT Vakfı’na üyelik kriterlerini belirler.
AKUT Vakfı’na gelen üyelik taleplerini değerlendirir ve adaylarla mülakat gerçekleştirir.
AKUT Vakfı’na gelen üyeleri doğru birime yönlendirir.
AKUT Vakfı üyelerinin bireysel kabiliyetlerini Eğitim Birimi ile analiz eder, üyeleri yeterliliklerine göre kategorize eder.
KVKK sürecini yönetir.
Üye ilişkilerini geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenler.
Birimle ilgili tüm raporlamaları hazırlar ve düzenli aralıklarla AKUT Vakfı Yönetim Kurulu’na sunar.

KAYNAK GELİŞTİRME BİRİMİ

AKUT Vakfı Kaynak Geliştirme Birimi’nin insan kaynağı yapılanmasını yönetir.
AKUT Vakfı’nın ayni bağış ve nakdi bağış çalışmalarını yönetir.
AKUT Vakfı’nın faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gereken kaynağı temin etmek üzere yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluşlarla görüşmeler yapar.
Kaynak yaratma konusunda yeni trendleri takip eder.
Yürütülecek projelerin fizibilite çalışmasına katkı sunar.
Proje geliştirir, geliştirilen projelere destek verir.
Vakfın iktisadi işletmesindeki ürün/hizmetlerin geliştirilmesine katkı sunar.
Birimle ilgili tüm raporlamaları hazırlar ve düzenli aralıklarla AKUT Vakfı Yönetim Kurulu’na sunar.

KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim Birimi’nin insan kaynağı yapılanmasını yönetir.
Sosyal medya içerikleri üretir, çalışmaları yönetir.
Medya içerikleri üretir, çalışmaları yönetir.
Tasarım içerikleri üretir, çalışmaları yönetir.
Basın açıklamalarını hazırlar ve kamuoyu ile paylaşır.
Basın bültenlerini hazırlar ve kamuoyu ile paylaşır.
Web sayfası içerikleri üretir, çalışmaları yönetir.
Kamu kurumları başta olmak üzere tüm kurum/kuruluşlara ve kamuoyuna karşı Vakfı temsil eder.
Birimle ilgili tüm raporlamaları hazırlar ve düzenli aralıklarla AKUT Vakfı Yönetim Kurulu’na sunar.

LOJİSTİK BİRİMİ

AKUT Vakfı Lojistik Birimi’nin insan kaynağı yapılanmasını yönetir.
AKUT Vakfı’nın lojistik hedef ve sorumluluklarını yönetir.
Stok giriş ve çıkışlarını belirler, gerçekleştirir ve denetler.
Gönüllülerin ihtiyacı olan teknik ekipman ve kişisel koruyucu ekipmanları belirler, satın alma talebi açar, malzemeyi ilgili proje kapsamında yönlendirir.
Afet ve acil durumlarda sahaya gönderilecek gerek teknik gerek diğer tüm insani yardım malzemelerin içerik ve adedine karar verir, gerektiğinde satın alma talebi açar.
Ayni bağış malzemelerinin kriterlerini belirler.
Afet ve acil durumlarda sahaya malzeme sevk eder, sahada dağıtımında aktif görev alır, malzeme sevkine ilişkin tüm resmî işlemleri yürütür.
Birimle ilgili tüm raporlamaları hazırlar ve düzenli aralıklarla AKUT Vakfı Yönetim Kurulu’na sunar.

MALİ VE İDARİ İŞLER BİRİMİ

AKUT Vakfı Mali ve İdari İşler Birimi’nin insan kaynağı yapılanmasını yönetir.
Ödeme takvimini hazırlar ve ödemeleri yapar.
Alacak takvimi hazırlar ve alacakları takip eder.
Kaynak Geliştirme Biriminin çalışmalarını kontrol eder ve destekler.
Nakit akışını yönetir.
Bütçe planlamasına uygunluğu düzenli olarak takip eder.
Projelerin ayni ve nakdi bağışlarını takip eder ve muhasebeleştirir.
Harcama tutanaklarını takip eder ve muhasebeleştirir.
Operasyonel harcamaların satın almalarını takip eder, muhasebeleştirir.
Muhasebesel işlemleri yürütür, mali müşavire düzenli bilgi aktarımı sağlar.
Denetime hazırlanır, denetimde Vakfı temsil eder.
Birimle ilgili tüm raporlamaları hazırlar ve düzenli aralıklarla AKUT Vakfı Yönetim Kurulu’na sunar.