Bağışçı Beyannamesi

AKUT VAKFI BAĞIŞÇI BEYANNAMESİ

“Karşılıksız Yardımseverlik” anlayışını ilke edinmiş AKUT Vakfı olarak, aynı ilke ile yanımızda olan bağışçılarımızın güven duygusuna son derece önem veriyoruz. Tüm bağışçılarımızın aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

BAĞIŞÇI HAKLARI
  1. AKUT Vakfı’nın misyon, vizyonu, yöneticileri ve çalışmaları hakkında bilgi talep etme,
  2. AKUT Vakfı’na bağışlanacak malzeme/fonun nerede, ne kadar, ne amaçla kullanılacağı hakkında bilgi talep etme,
  3. Bağışlanacak malzeme/fonun AKUT Vakfı’nca bağış amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanılma kapasitesi hakkında bilgi talep etme,
  4. İlgili yöneticilerin, ilgili malzeme ya da fonla ilgili ihtiyatlı ve başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
  5. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
  6. Afet veya acil durum sonlandığında faaliyetlerle ilgili genel bir sonuç raporu sunulmasını bekleme,
  7. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
  8. Kanunlara uygun şekilde kimliğinin gizliliğini talep etme,
  9. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
  10. Bağış yaparken soru sorma, doğru ve açık cevap bekleme hakkı vardır.
AKUT Vakfı Yönetim Kurulu