Vizyon-Misyon

MİSYONUMUZ

2011 yılında kurulan AKUT Vakfı; T.C. Anayasası’nda tanımlanmış bütün nitelikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, ülkemizin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan afet ve acil durum çalışmalarını destekleyici faaliyetlerin yanı sıra; ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, spor, çevre ve doğa gibi her türlü sosyal, kültürel ve toplumsal konuda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, yardım kampanyaları düzenlemek; kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlamak; kamuoyu oluşturmak; insani yardım, toplumu bilinçlendirme ve benzeri sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmek üzere konumlandırılmıştır.

VİZYONUMUZ

AKUT Vakfı, ülkemize değer katacak çok çeşitli eğitici-öğretici çalışmalar yürütmektedir. Vakfımızın önceliği; sosyal sorumluluk çalışmalarına önem veren, güvenli yaşam kültürünü ilke edinmiş, çevresine ve doğaya duyarlı, bilinçli, canlı yaşamına saygılı, toplumsal sorunların çözümünde aktif rol oynayacak, farkındalığı yüksek bireyleri çoğaltmak; coğrafyamızın sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek; geliştirilen önerileri desteklemektir.