Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

AKUT Vakfı, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin Genel Kurulu’nda oy birliği ile karar alınmasının akabinde, AKUT Derneği’nin o dönemki Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh MAHRUKİ öncülüğündeki ekip tarafından, iki yılı aşkın hazırlık süreci sonucu 2011 yılında kurulmuştur. 

AKUT Vakfı’nın yönetici ve gönüllülerinin büyük çoğunluğu aynı zamanda AKUT Arama Kurtarma Derneği üyesidir. Yine AKUT Arama Kurtarma Derneği, AKUT Vakfı’nın Mütevelli Heyet Üyesi olup AKUT Vakfı’nın ilk Mütevelli Heyet üyeleri dernek genel kurulunda yapılan oylama ile seçilmiştir.  

“AKUT” markası altında ayrı birer tüzel kişilik olarak varlığını sürdüren iki kurum, benzer ve farklı görev alanlarına sahip olmakla birlikte, temelde “afet ve acil durum” eksenli başarılı sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten sivil toplum örgütleridir. 

AKUT Vakfı; afet ve acil durumlara yönelik toplum bilinçlendirme eğitimlerine ek olarak pek çok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştirmektedir. Örneğin; afet veya acil durumlarda, başta teknik ekipman ve kişisel koruyucu donanım olmak üzere insani yardım çalışmalarını bölgeye iletmekte son derece hızlı hareket kabiliyeti olan AKUT Vakfı, bu tür lojistik destek çalışmalarının yanı sıra yerel ekiplerin arama-kurtarma kapasite artırımı, çocuklara afetlerden korunma yollarının aktarıldığı çeşitli tiyatro oyunları, afet bilinçlendirme seminerleri gibi pek çok başlıkta faaliyet yürüten çok yönlü bir sivil toplum örgütüdür.

 

AKUT Spor Kulübü Derneği, AKUT Derneği’nin sporcu gönüllüleri başta olmak üzere, spor yapmak isteyen gençlerimize olanak sunmak amacıyla, AKUT Derneği’nin o dönemki Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh MAHRUKİ öncülüğündeki ekip tarafından, iki yılı aşkın hazırlık süreci akabinde, 2009 yılında kurulmuştur.

AKUT Spor Kulübü de tıpkı AKUT Vakfı gibi ayrı bir tüzel kişilik olup gönüllülerce yönetilmektedir. Bugüne değin yüzlerce kupa ve madalya ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında “AKUT” markasına büyük prestij kazandırmış olan AKUT Spor Kulübü, AKUT Vakfı’nın kardeş kurumu olup iki kurum aynı genel merkezi paylaşmaktadır. Yine her iki kurumumuzun da Başkanı, kendi de millî sporcu olan Ali Nasuh MAHRUKİ’dir.

AKUT Vakfı, gerek eğitsel ve teknik donanımı gerekse kuruluş çerçevesi kapsamında fiilen ağır arama-kurtarma yapabilme yeterliliğine sahip olmakla birlikte, afet ve acil durumların öncesinde, “eğitim” eksenli çalışmalarda görev almak üzerine konumlanmıştır. 

AKUT Vakfı, afet ve acil durumlarda, bölgedeki operasyonel ekiplerin teknik malzeme ve ekipman ihtiyacını desteklemek, olay yeri yönetim sistemi kurulma çalışmalarında yerel ekiplere destek vermek gibi hizmetlerle sahada yer almaktadır. 

Sizinle çalışabilir miyim?

AKUT Vakfı, çalışmalarının büyük bölümünü gönüllülük esası ile sürdürmektedir. Bununla birlikte, tam zamanlı destek ihtiyacı duyduğumuz zaman nadiren de olsa personel istihdam etmekteyiz.

 • Evet, gönüllülük başvurusunda ve/veya proje önerisinde bulunabilirsiniz. AKUT Vakfı, İstanbul merkezli bir kurum olup çalışmalarının büyük çoğunluğunu İstanbul’dan yönetmektedir. Bununla birlikte başka şehirlerden de aramıza katılabilirsiniz.

  Mevzuatta geçerli olan üyelik şartlarını karşılıyorsanız Gönüllü Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız.

 

AKUT Vakfı’nın Genel Merkezi İstanbul’un Beyoğlu İlçesinde, Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Beler Apartmanı No: 29 Kat: 5 Daire:18 dir. Lojistik merkezimiz ise İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan “Kartal Belediyesi-AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi”dir. Lojistik merkezimiz, D-100 (E5) Karayoluna ve “Soğanlık” metro durağına yaya olarak 5 dakika mesafededir.


AKUT Vakfı’nın İstanbul dışında meydana gelebilecek her tür acil durum veya afette, hızlı hareket kabiliyeti ile görev alabilecek pek çok gönüllüsü bulunmaktadır.


Hayır, siyasi bir misyonumuz bulunmuyor. “AKUT Vakfı” siyaset üstü bir kurum olup politika ile ilgilenmez. Kurum içinde siyasetle ilgilenilmez. Hiç kimse AKUT kimliği ile siyasi bir görüş bildiremez. Disiplin Tüzüğümüzde bununla ilgili kat’i kurallar tanımlanmıştır.

AKUT Vakfı’nın, pek çok ticari kurum ile proje veya etkinliklerde ortak çalışma yürütmesi söz konusu olabilmekle birlikte, 3. şahıslarla hiçbir organik bağımız bulunmamaktadır. 

AKUT Vakfı, gelirlerinin bir kısmını AKUT Vakfı Limited Şirketi üzerinden kurumlara verdiği acil durum yönetim sistemi ve arama-kurtarma eğitimleri ile sağlamaktadır. Eğitimlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız. Yine bağışçılarımızın destekleri, çeşitli kurum ve kuruluşlarından temin edilen hibe fonlar ana gelir kalemlerimizdir.

Döner sermaye “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” kapsamında, yalnızca Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlı olarak, yine yalnızca kamu kurumlarında kurulabildiğinden AKUT Vakfı’nın bir döner sermaye birimi bulunmamaktadır. 


AKUT Vakfı’nın şu an için bir burs çalışması bulunmamaktadır.


AKUT Vakfı’nın herhangi bir öğrenci yurdu veya böyle bir çalışma planı bulunmamaktadır.

Evet, zorunlu staj kapsamında ön lisans, lisans ve lise kademelerinden stajyer kabul ediyoruz. AKUT Vakfı’nın İstanbul/Avrupa Yakasındaki genel merkezine yönelik başvuruları değerlendiriyoruz. Bununla ilgili Yenibiris.com üzerinden ilanlarımızı takip edebilirsiniz.  


Afet ve acil durum kapsamındaki pek çok çalışma, ekip olarak gerçekleştirilebilecek faaliyetlerdendir. Dolayısıyla AKUT Vakfı, bireylere özel arama-kurtarma eğitimi vermemektedir. Örgütlü bir yapı içerisinde olursanız, kurum olarak yapacağınız başvurunun değerlendirilmesi akabinde, “afet ve acil durum” kapsamında almak isteyeceğiniz pek çok eğitimi sizlere verebiliriz. Eğitimlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız.


Sığınmacılara yönelik herhangi bir yardım çalışmamız bulunmuyor. AKUT Vakfı’nın “afet ve acil durum” merkezli misyonu paralelinde geliştirdiği bir çalışma disiplini mevcut olup “yardım” çalışmalarımızı öncelikle “afetlerde bölgeye ivedilikle teknik ekipman yollamak” üzerine planlıyoruz.
 


Maalesef kabul edemiyoruz. Kurban derisi bağış talepleriniz için teşekkürlerimizi sunuyor; bu konuyla ilgili sizleri Türk Hava Kurumu’na yönlendiriyoruz.

Evet, kabul ediyoruz. Afet veya acil durumlarda afet bölgelerine göndermek istediğiniz teknik ekipman ve kişisel koruyucu donanım başta olmak üzere diğer malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan mutluluk duyarız. Bununla birlikte, “lojistik destek” çalışmalarımızda öncelikle sahadaki yetkililerden gelen ihtiyaç listelerini temin etmeyi gözettiğimizden, gönderilere ilişkin çeşitli sınırlamalarımız olduğuna dikkatinizi çekeriz. 

 • Afete müdahalede kullanılacak teknik ekipman, kişisel koruyucu donanım ve tıbbi malzeme birincil önceliğimiz. Afetin ilk 5 gününde sadece arama-kurtarma malzemelerini ve tıbbi malzemeler temin etmekle ilgileniyoruz. 
 • Teknik ekipman ve kişisel koruyucu donanımla ilgili, ürünlerin teknik özelliğini/standardını paylaşarak alım yapmanızı istiyoruz. Gereken standartlara/özelliklere uygun olmayan ekipman bağışlarınızı, ekiplerin can güvenliği açısından, kabul edemiyoruz. 
 • Bozulabilecek veya ambalajı açılmış hiçbir gıda/içecek kabul edemiyoruz. 
 • 2. el eşya kabul edemiyoruz.  
 • Genel Merkez adresimize malzeme kabul edemiyoruz. (Lojistik depomuz: Kartal Belediyesi-AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi’dir.) 
 • Haber vermeden ve ihtiyaca yönelik onay almadan göndereceğiniz malzemeleri kabul edemiyoruz.

  Malzeme Gönderimleriniz İçin: [email protected]


AKUT Vakfı, tüm mali çalışmalarını “sayman” ve “mali müşavir” bilgisi ve gözetiminde gerçekleştirmektedir. “Mali ve İdari İşler” kapsamındaki tüm çalışmalarımız AKUT Vakfı Denetim Kurulu tarafından düzenli olarak incelemektedir. Yine AKUT Vakfı, diğer tüm vakıflar gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli aralıklarla denetlenmektedir. Bağışlarınızla İlgili Bağışçı Beyannamesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

AKUT Vakfı’nı desteklemek istiyorsanız aşağıdaki linkten online bağış yapabilirsiniz.
Online Bağış İçin Tıklayınız. 

Bireysel Destek ve Kurumsal Destek sayfalarımızı ziyaret edebilir; devam eden proje ve çalışmalarımızdan desteklemek istediğinizi seçebilirsiniz.
Bağış Sayfası İçin Tıklayınız. 

Yine 18. Maddede açıkladığımız hususlara dikkat etmek kaydıyla malzeme gönderimi yapabilirsiniz.