ÇOCUK VE HAKLARINI KORUMA PLATFORMU’NA KATILDIK

ÇOCUK VE HAKLARINI KORUMA PLATFORMU’NA KATILDIK

2014

Gelecek nesillerin afetlere karşı kırılganlığını en aza indirmek amacıyla çocukların gelişimine her zaman büyük önem veren AKUT Vakfı, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu kurucu üyelerinden biri oldu.

AKUT Vakfı, ülkemiz çocuklarının çocuk haklarını korumak, içinde bulunduğu yaşam risklerini, yoksunluklarını düzeltmenin yanında eğitimlerini çocukların üstün yararlarını gözeterek bilimsel çalışmalarla yerine getirmek amacıyla 2014 yılında kurulan Çocuk Haklarını Koruma Platformu’na katıldı.

Platformda, Uluslararası STK İlişkileri Yürütme Komitesi Başkanlığı’nı yürüten AKUT Vakfı, 2016 yılında ise Platformun Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

Çocuğun üstün yararının gözetildiği çalışmalardaki paydaşlığımız devam etmektedir.

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim