GLOBAL COMPACT TÜRKİYE “KADININ GÜÇLENMESİ” ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA KATILDIK

GLOBAL COMPACT TÜRKİYE “KADININ GÜÇLENMESİ” ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA KATILDIK

2014 / Haziran

Türkiye İşveren Sendikaları Kurumu’nun Ankara’daki Genel Merkezinde 17 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen “Kadının Güçlendirilmesi” temalı toplantıya katıldık.

BM’nin Binyıl Bildirgesi’nin 8 önemli maddesinden biri, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların iş yaşamındaki konumunun güçlendirilmesi. Bu hedeften yola çıkan Global Compact Türkiye, Mayıs 2014’te “Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu”nu oluşturdu.

Gelir eşitsizliği, ücretli işe ulaşmadaki eşitsizlikler, temel hizmetlere erişmede yaşanan zorluklar, etnik kökene dayalı ya da engelli olmaktan kaynaklanan eşitsizlikler, mülkiyet haklarından yoksun olmak gibi farklı biçimlerle kendini gösteren toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışma prensipleri geliştirmeyi hedefleyen çalışma grubunun daveti ile AKUT Vakfı olarak toplantıya katıldık ve önerilerimizi ilettik.

“Kadın güçlenirse toplum güçlenir” diyerek çıkılan yolda, daha güçlü kadınların olduğu sağlıklı bir toplumun inşası için her zaman biz de varız…

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim