“HAKLARIMI BİLİYORUM BİLEREK YÜRÜYORUM” PROJEMİZ SONLANDI

“HAKLARIMI BİLİYORUM BİLEREK YÜRÜYORUM” PROJEMİZ SONLANDI

2015 / Haziran

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Merkezî Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen, dezavantajlı grupta yer alan 10- 12 yaş arasındaki çocukların, kendi haklarını ve sorumluluklarını bilmesi, başkalarının haklarına saygı duyması, güvenli yaşam ve afetler konusunda bilinç kazanması için bir eğitim müfredatı geliştirmek amacıyla 15 Eylül 2014 tarihinde faaliyetleri başlatılan projemiz, 30 Mayıs 2015 tarihi itibariyle tamamlandı.

Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın iş birliği ile yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen eğitim; devlet koruması altında bulunan 200 çocuğa ulaştırıldı.

Proje ile aynı zamanda Afet ve Güvenli Yaşam, Yaşayan Değerler, Demokratik Yaşam ve Çocuk Hakları konularının benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik STK’lar arası diyalog ve iş birliğinin arttırılması yolunda da önemli adımlar atıldı. Özellikle dezavantajlı çocuklarla çalışan veya çalışmak isteyen STK eğiticileri için örnek bir eğitim modülü geliştirildi. Bu modül, aralarında çocuk ve hak temelli çalışan STK temsilcilerinin bulunduğu, 20 kişiye 4-5 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen Eğitici Eğitimi ile aktarıldı. Projenin en önemli çıktılarından biri ise çocuklara hak konusunda bilgi veren, Haklarımı Biliyorum isimli kutu oyunu oldu.

Proje sonuçları ve çıktıları, 28 Mayıs tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir çalıştayla ilgili paydaşlarla paylaşıldı.

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim