İSTANBUL KENT KONSEYİ TOPLANTISINA KATILDIK

İSTANBUL KENT KONSEYİ TOPLANTISINA KATILDIK

2022 / Mart

Hızlı nüfus artışı karşısında ortaya çıkan plansız yapılaşmanın beklenen İstanbul depremine yıkıcı etkisini öngören İstanbul Kent Konseyi, depremin yıkıcı etkisini azaltmak için var gücüyle çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan deprem ve afet çalışmalarının doğrudan yürütüldüğü ya da ilgili olduğu birimler ile iş birliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürüten İstanbul Kent Konseyi Deprem Afet Çalışma Grubu, “deprem” konusuna önemle eğiliyor.

Her afetin öncelikle yerel bir afet olduğundan ve yine her afete öncelikle yerel kaynaklarla müdahale edileceğinden yola çıkarak şehrin afetle başa çıkabilme kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen İstanbul Kent Konseyi Deprem Afet Çalışma Grubu, sivil toplum örgütlerinin şehrin sorunlarının çözümünde etkin rol alması gerektiği bilinci ile “deprem” konusunda yetkin sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor.

21 Mart 2022 Pazartesi günü İstanbul Kent Konseyi’nin Fatih’teki merkezinde gerçekleştirilen Kent Konseyi-STK buluşmasında, 20 sivil toplum kuruluşunu ağırlayan Kent Konseyi, İstanbul için ortak akılla üretilmiş çözümcül projeler geliştirmeyi hedefliyor.

AKUT Vakfı olarak şehrimize ve ülkemize iyi gelecek her projeye destek olma gayretiyle katıldığımız toplantıda gerek “İlk Müdahale Ekipleri” projemiz gerekse “Toplanma Alanlarında Organizasyon” projemizle depremin öncesi ve depremin sonrası etaplarına ilişkin çalışma sahalarında farklı pencereler açtık. Paydaşlığımız ilerleyen süreçte de devam edecek…

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim