TOPLANMA ALANLARINDA ORGANİZASYON VE İME İLK MÜDAHALE EKİBİ PROJEMİZ BAŞLIYOR!

TOPLANMA ALANLARINDA ORGANİZASYON VE İME İLK MÜDAHALE EKİBİ PROJEMİZ BAŞLIYOR!

Sevgili İstanbullular,

AKUT VAKFI olarak “Mahalle Afet Gönüllü Sisteminin Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması” hedefiyle AKOM ve BİMTAŞ A.Ş. ile İstanbul genelinde başlattığımız “Toplanma Alanlarında Organizasyon ve İlk Müdahale Ekibi” adlı toplum bilinçlendirme projemize sizleri de davet ediyoruz.

Başta deprem olmak üzere tahliye gerektiren doğa veya insan kaynaklı tüm afet ve acil durumlarda; TAMP ve TAMP İstanbul kapsamında toplanma alanlarında görev almak üzere yetkilendirilmiş görevliler bölgeye ulaşana değin, paniğin engellenmesi ve en acil ihtiyaçların tespit edilebilmesi amacıyla mahallelerdeki gönüllülere bir dizi eğitim vererek kaos kaynaklı ikincil riskleri minimize etmeyi hedefliyoruz.

İki kategoriye ayırdığımız eğitimlerimizin ilki: “Toplanma Alanlarında Organizasyon”

25 kişilik gruplara altışar saat süreyle vereceğimiz bu eğitim ile gönüllülerimize olası afet veya acil durumlarda toplanma alanlarında organize olmayı ve ihtiyaçları sınıflamayı anlatıyoruz. 5 bini aşkın vatandaşımıza sunmayı planladığımız bu eğitim ile yetkililer bölgeye gelene değin yaşanacak kaosun önüne geçmeyi; engelli ve hasta bireyler, bebekler, yaş almış mahalle sakinleri gibi kırılgan grupların maruz kalacakları tehlike riskini bertaraf etmeyi; çocukların ve evcil hayvanların kaybolmasını engellemeyi; varsa yaralıları yetkililerle buluşturacak iletişimi ivedilikle sağlamayı ve böylelikle halkımızın zarar görebilirliğini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

İkinci eğitimimiz: “İlk Müdahale Ekibi” 

25 kişilik gruplara iki gün on altışar saat süreyle vereceğimiz bu eğitim, afet sonrası 12 saat içerisinde ulaşılabilecek kazazedelere yönelik olarak planlanmıştır. 450 vatandaşımıza sunmayı planladığımız bu eğitim ile akredite arama-kurtarma ekipleri bölgeye gelene değin, ağır teknik ekipman kullanmaksızın kurtarılabilecek kazazedelere ulaşarak can kayıplarını minimize etmeyi amaçlıyoruz. Bina kontrolü, bina tahliye, kazazedenin yer tespiti, ulaşma, sedyeleme-sabitleme ve yaralıyı güvenli alana nakil etaplarından oluşan bu eğitimin içerisinde afet ilk yardımını da anlatıyoruz.

Siz de başta beklenen İstanbul depremi olmak üzere şehrimizde yaşanabilecek tüm afet veya acil durumlarda ailenizin ve komşularınızın hayatı için hazırlıklı olun, güvende olun! 

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim