İş Birliği Çağrımız

BİLGE KAPTAN TEK DÜRBÜN” KUKLA TİYATROSU

Pek çok doğa olayının meydana geldiği coğrafyamızda, bu doğa olaylarının afete dönüşmesini engellemek üzere sayısız bilinçlendirme çalışması yapan AKUT Vakfı; toplumun her kesimine, bilişsel düzeylerine uygun enstrümanlarla ulaşılması gerektiğinin bilincindedir. Bu bilinçle yola çıkan öğretmen ve oyun yazarı gönüllülerimiz, yaşları gereği soyut kavramları algılamakta güçlük çeken çocuklarımıza afetlerden korunma yollarını ve güvenli yaşam kültürünü benimsetebilmek amacıyla, 2019 yılında yeni bir tiyatro oyunu hazırlamışlardır.

“Bilge Kaptan Tek Dürbün” adını verdiğimiz kukla oyunumuz; gelecek nesillerin afetlere dayanıklı bir toplum inşa edebilmeleri adına gerçekleştirdiğimiz “çocuk” merkezli çalışmalarımızdan biridir.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul seviyelerine göre ayrı ayrı kurgulanan ve oyun ile afeti tek düzlemde buluşturarak korkuyu bilgiye dönüştürmeyi hedefleyen eğlenceli tiyatro oyunumuz; çocuklara kendilerini ifade edebilme imkânı sunan, deneyimleme ve keşfetme temelli “yaparak-yaşayarak öğrenme” modeli çerçevesinde oluşturulmuştur. 

“Bilge Kaptan Tek Dürbün” adlı oyunumuzun minimum süresi 50 dakika olup interaktif bir oyun olduğu için süremiz 90 dakikaya kadar uzayabilmektedir. Oyunumuz 3 oyuncu tarafından oynanmaktadır. Çocukların etkin katılım gösterdiği oyunumuz eğitsel ve interaktif bir çalışma olduğu için her oturum maksimum 60 kişi ile sınırlandırılmıştır.  

 

Bilgi Almak İçin: [email protected]  

AKUT Vakfı Merkez Tel: +90 212 70 60 112  

Bilgi Almak İçin: [email protected]

AKUT Vakfı Merkez Tel: +90 212 70 60 112