AKUT VAKFI
AKUT VAKFI’nda toplumun her kesiminin “afet” odaklı taleplerine yönelik eğitim alternatifleri bulunmaktadır. AKUT VAKFI, özel kurumlara sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde ettiği gelir ile şu başlıklarda ücretsiz proje geliştirir: Toplum bilinçlendirme materyalleri hazırlamak; Halk eğitim, seminer ve tatbikatları düzenlemek; Afet bölgelerine yönelik iyileştirme projeleri geliştirmek ve insani yardım malzemesi göndermek; Yerel arama kurtarma ekiplerinin kapasite artırımları için ayni ve nakdi katkı sunmak; Arama-kurtarma gönüllülerine kişisel koruyucu ekipman desteği sunmak.

Hesap ismi: AKUT VAKFI
BANKA : Vakıfbank
ŞUBE ADI : Esentepe / Şube kodu : 405
SWIFT KODU : TVBATR2A
TL-IBAN NO : TR05 0001 5001 5800 7298 8674 78
EURO-IBAN NO : TR43 0001 5001 5804 8014 0498 29
USD-IBAN NO : TR 97 0001 5001 5804 8014 0498 27
CHF IBAN NO: TR86 0001 5001 5804 8022 2911 45
GBP IBAN NO: TR81 0001 5001 5804 8022 2940 48

Bilgi: AKUT VAKFI, 4.962 sayılı kanunun 20. maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisini vakfın amaçları için kullanır.

Destek Ol
AKUT VAKFI
AKUT Vakfı, afet ve acil durumlara yönelik gönüllüler tarafından, “KARŞILIKSIZ YARDIMSEVERLİK” ve “DÜRÜSTLÜK” ilkeleri ile yönetilen, özverili çalışmalarıyla hayata ve ülkemize değer katan bir sivil toplum örgütüdür. AKUT Vakfı, afet ve acil durum yönetimi odaklı risk azaltma çalışmalarını eğitim, seminer ve tatbikat konularında sürdürmektedir. Risk azaltmaya yönelik bir diğer çalışmamız, afet ve acil durumlarda arama-kurtarma ekiplerine ve gönüllülere teknik malzeme ve kişisel koruyucu ekipman gönderimi yapmaktır.

Deprem bölgesinde insani yardım çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerin desteğiyle temin ettiğimiz aynı yardımları AFAD kanalıyla bölgeye ulaştırıyoruz.

Destek Ol
Previous slide
Next slide

AKUT VAKFI

AKUT Vakfı, afet ve acil durumlara yönelik gönüllüler tarafından, “KARŞILIKSIZ YARDIMSEVERLİK” ve “DÜRÜSTLÜK” ilkeleri ile yönetilen, özverili çalışmalarıyla hayata ve ülkemize değer katan bir sivil toplum örgütüdür. AKUT Vakfı, afet ve acil durum yönetimi odaklı risk azaltma çalışmalarını eğitim, seminer ve tatbikat konularında sürdürmektedir.

Risk azaltmaya yönelik bir diğer çalışmamız, afet ve acil durumlarda arama-kurtarma ekiplerine ve gönüllülere teknik malzeme ve kişisel koruyucu ekipman gönderimi yapmaktır.

Deprem bölgesinde insani yardım çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerin desteğiyle temin ettiğimiz aynı yardımları AFAD kanalıyla bölgeye ulaştırıyoruz.

AKUT Vakfı Hakkında

Önceliği “sosyal sorumluluk çalışmalarına önem veren, güvenli yaşam kültürünü içselleştirmiş, çevresine duyarlı, bilinçli, tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alacak sorumlu yurttaşları çoğaltmak ve önlenebilir nedenlerle meydana gelen kaza, yaralanma ve can kayıplarını en aza indirmek” olan AKUT Vakfı; büyük çoğunluğu gönüllüler tarafından, gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, canlı hayatına değer verme, dürüstlük, güvenilirlik ve yurt sevgisi ilkeleri ile yönetilen, özverili çalışmalarıyla hayata ve ülkemize değer katan bir sivil toplum örgütüdür. AKUT Vakfı, afet ve acil durum yönetimi odaklı risk azaltma çalışmalarını eğitim, seminer ve tatbikat konularında sürdürmektedir. Risk azaltmaya yönelik bir diğer çalışmamız, afet ve acil durumlarda arama-kurtarma ekiplerine ve gönüllülere teknik malzeme ve kişisel koruyucu ekipman gönderimi yapmaktır.
tarihce

Tarihçemiz

AKUT Vakfı, ülkemizin arama-kurtarma alanındaki öncü ve lider sivil toplum kuruluşu olan AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin üyeleri tarafından, dernek genel kurulunda tüm üyelerin oy birliği ile kurulma kararı alınmasının ardından, 08.03.2011…

degerlerimiz

Değerlerimiz

AKUT Vakfı, ülkemize değer katacak çok çeşitli eğitici-öğretici çalışmalar yürütmektedir. Vakfımızın önceliği; sosyal sorumluluk çalışmalarına önem veren, güvenli yaşam kültürünü ilke edinmiş, çevresine duyarlı…

misyonumuz

Misyonumuz - Vizyonumuz

2011 yılında kurulan AKUT Vakfı; T.C. Anayasası’nda tanımlanmış bütün nitelikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, Devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma…

Destek İçin

AKUT Vakfı, tümüyle gönüllüler tarafından, “KARŞILIKSIZ YARDIMSEVERLİK” ve “DÜRÜSTLÜK” ilkeleri ile yönetilen, özverili çalışmalarıyla hayata ve ülkemize değer katan bir sivil toplum örgütüdür.

Afet ve acil durumlara ilişkin toplum bilinçlendirme eğitimlerimizi; çocuklara yönelik afet farkındalık çalışmalarımızı; afetlerde insani yardım, kişisel koruyucu donanım ve teknik ekipman gönderimlerimizi destekleyerek siz de iyilik zincirimizin bir halkası olabilirsiniz.

Gönüllü Üye
0
Volunteers
0
Projects
0
Missions
0

Projelerimiz

AKUT Vakfı, afet ve acil durumların en az hasar ile atlatılabilmesi amacıyla çok yönlü toplum bilinçlendirme projeleri gerçekleştirmektedir. 
Afetlere karşı bilinçli bir nesil yetişmesi için çocuklarımıza afet farkındalığı kazandırmak, afet ve acil durumlarda arama-kurtarma ekiplerine ve bölge halkına lojistik destek sağlamak, “güvenli yaşam” kültürünü toplumda yaygın hale getirmek için seminer, broşür, panel ve benzeri enstrümanlarla bilinçlendirme çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşlara önleme ve müdahale kapasitelerini artıracak arama kurtarma ve acil durum yönetim sistemi eğitimleri vermek, projelerimizin ana hatlarını oluşturmaktadır.

101 anasayfa, projeler yazısının altına 1

Videolar

AKUT Vakfı Videolarına Ulaşabilirsiniz.

Aile Afet ve Acil Durum Planınızı yapın. AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki deprem öncesi yapılması gereken hazırlıkları anlatıyor.
Afet ve acil durum malzemelerinizi ve çantanızı hazırlayın. AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki deprem öncesi yapılması gereken hazırlıkları anlatıyor.
Can ve mal güvenliğinizi garanti altına alın. AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki deprem öncesi yapılması gereken hazırlıkları anlatıyor.