Hafif Arama Kurtarma Eğitimi

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi

HAFİF EKİP ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ 

“Hafif Ekip Arama Kurtarma” eğitimi, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın belirli bir standardizasyon getirmeye çalıştığı kentsel arama-kurtarma çalışmalarında Hafif (S) kategoride akredite olmuş ya da olabilecek düzeydeki ekiplerin müdahale kapasitelerini artırarak sahada operasyonel faaliyette bulunabilecek düzeye ulaşmış, alanda uzman ekip sayısının çoğaltılması ve böylelikle daha çok enkazda daha çok kişinin kurtarılabilmesi amacıyla, örgütlü ve belirli ölçüde farkındalığı olan yerel ekiplere verdiğimiz 36 günlük eğitimdir.

Eğitim sonucu elde edilen kazanımlar: 

 • Çağrı beklemeksizin, kendi olanakları ile afet bölgesine ivedilikle ulaşım sağlaması
 • Kendi Olay Yeri Yönetim Sistemini oluşturabilmesi, kendi görev dağılımını yapabilmesi
 • Kendinin ve kendi malzemesinin güvenliğini temin edebilmesi
 • Etkilenen bölgenin/alanın keşfini, araştırılmasını yapabilmesi, gerekiyorsa raporlayabilmesi 
 • Bina işaretlemesi konusunda uluslararası dile hakim olması
 • Risk seviyesini azaltmak için tehlikeleri tespit edebilmesi
 • Malzemeleri (kendilerinin ve diğer tüm ekiplerin) sınıflandırabilmesi
 • Kamu hizmetlerini kontrol edebilmesi, gerektiğinde ve uygun görev verildiğinde kamu hizmetlerine yardımcı olabilmesi 
 • Alan güvenliğini sağlayabilmesi, güvenlik çemberi oluşturabilmesi
 • Tehlikeli maddeleri ayırabilmesi, güvenli bir şekilde yapılabiliyorsa tanımlayabilmesi
 • Enkaz yüzeyinde (iç bloklara girmeksizin) arama kurtarma yapabilmesi
 • Triyaj, ilk yardım ve tıbbi ilk yardım yapabilmesi
 • Yaralı ve ölü toplama noktalarını kurabilmesi, nakil gerektiğinde destek verebilmesi
 • Yerel acil durum yönem düzenlemelerine dâhil olmalarında diğer ekiplere yardımcı olabilmesi
 • Bir alanda 3 gün boyunca minimum 12 saat kesintisiz (vardiyalı) çalışabilmesi
 • Kendi kendine 72 saat süresince yetebilmesi
 • Ekibinde en az 1 sağlık personeli bulundurması
 • Görev verildiğinde diğer arama-kurtarma ekiplerine dahil olarak koordineli şekilde çalışabilmesi

Eğitimin içeriği şu şekildedir:

 • Bölüm: Farkındalık Etabı
     
 • Enkaz ve Kurtarmacı Emniyeti (1 gün) 
 • Durum Değerlendirmesi (1 gün)
 • Afet Psikolojisi (1 gün)
 • INSARAG Farkındalık (1 gün) 
 • Malzeme Tanıma (1 gün)

 • Bölüm: İlk Müdahale
 • Hafif Ekip Oluşturma (1 gün) 
 • Hasar Tespiti ve Bina İşaretleme (1 gün) 
 • Olay Yeri Yönetim Sistemi (OYYS) (2 gün) 
 • Kayıt Sistemi (1 gün)
 1. Bölüm: Müdahale
 • Afetlerde İlk Yardımın Farkı (1 gün) 
 • Yaşamsal Tehlikeler (1 gün) 
 • Triyaj/Aciliyete Göre Sıralama (1 gün) 
 • Afetlerde İlk Müdahale (1 gün) 
 • Enkaza Yaklaşma-Beton Kırma 1 (2 gün)
 • Beton Kırma 2 (2 gün) 
 • Beton Kırma İleri Seviye (2 gün) 
 • Kapalı-Kısıtlı Alan Müdahale (2 gün) 
 • Teknik Kurtarma 1 (2 gün)
 • Teknik Kurtarma 2 (2 gün)

 • Bölüm: Muayene ve Tahliye

  • Yaralanma Türleri ve Müdahale (1 gün)
  • Kırık Müdahale- Muayene (1 gün)
 • Taşıma Teknikleri ve Müdahale Bölgesi (1 gün)

 • Bölüm: İkincil Riskleri Tanıma

 • Yangın Kimyası ve Müdahale (1 gün)  
 • Tehlikeli Madde Algılama (1 gün) 
 • Tahkimat Göçük Önleyici (2 gün)
 1. Bölüm: Ölçme Değerlendirme  
 • Uygulamalı Sınav (2 gün) 
 • Yazılı Sınav-Sertifikalandırma (1 gün)

Ara

Diğer Eğitimlerimiz

Bizi Takip Edin.