İlk Yardım Belge Yenileme (GÜNCELLEME) Eğitimi

İlk Yardım Belge Yenileme (GÜNCELLEME) Eğitimi

İLK YARDIM BELGE YENİLEME (GÜNCELLEME) EĞİTİMİ 

“İlk Yardım Belge Yenileme (Güncelleme)” eğitimi; aldığı ilk yardım eğitiminin üzerinden 3 yıl geçmiş kişilerin, bilgi ve becerilerini güncel tutmaları adına verilen bir eğitimdir. Bu eğitim sonunda, daha evvel alınmış olan İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik bilgileri yenilenir. 1 eğitmen ve 1 asistan eşliğinde, 10-21 kişilik gruplara verilen eğitim 1 gün toplam 8 saat sürer. 

Bu eğitim, AKUT Vakfı’nın Kartal’daki Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezinde verilebileceği gibi katılımcı sayısına göre kişi başına 3,5 m² alan temin edilebiliyorsa, kurumun kendi yerleşkesinde de eğitim planlaması yapılabilir. 

Eğitim İçeriği:

 • İlk Yardım Temel Kavramlar 
 • Hasta/Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirme
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlk Yardım
 • Yaralanmalarda İlk Yardım
 • Yanık, Donma, Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
 • Kırık, Çıkık, Burkulmalarda İlk Yardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
 • Zehirlenmede İlk Yardım
 • Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
 • Göze, Burna, Kulağa Yabancı Cisim Girmesi Durumunda İlk Yardım
 • Boğulmalarda İlk Yardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Genel Değerlendirme ve Teorik Sınav

Eğitim Materyalleri: 

 • İlk Yardım Ek Kitabı
 • İlk Yardım Soru Bankası
 • Projeksiyon 
 • Yazı Tahtası
 • Bilgisayar
 • Erişkin ve bebek cansız manken
 • Çeşitli Sarf Malzemeler

Kayıt İçin Gerekli Materyaller:

 • 1 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Daha Evvel Alınmış İlk Yardımcı Kimlik Kartının Aslı
 • Daha Evvel Alınmış İlk Yardım Sertifikasının Aslı
 • Belgeler Kayıpsa Buna İlişkin Gazete İlanı

Bilgi: İlkyardımcı sertifikasını ve/veya kimliğini kaybetmiş olanlar gazete ilanı ile müracat etmeli ve ücret karşılığında İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yeni sertifika çıkarmalıdırlar.

İlgili Mevzuat: 

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

MADDE 11 – (1) İşveren; c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. 

 • Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği 19. Maddesine Göre İlkyardımcı Bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 1. a)Az tehlikeli işyerlerinde, her 20çalışan için 1 ilkyardımcı,
  b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurulması zorunludur.

Ara

Diğer Eğitimlerimiz

Bizi Takip Edin.