Seltifakalı İlk Yardım Eğitimi

Seltifakalı İlk Yardım Eğitimi

SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMİ 

“Sertifikalı İlk Yardım / Temel İlk Yardım” eğitimi; acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya en çabuk, en etkili ve en uygun müdahaleyi yaparak mevcut sağlık durumunun daha kötüye gitmesini engellemeye çalışmak ve mümkünse yaşamsal riski bertaraf etmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla, 1 eğitmen 1 asistan eşliğinde, 10-21 kişilik gruplara verilmektedir. 2 gün toplam 16 saat süren eğitim sonunda katılımcılar Sağlık Bakanlığı’nın test ve uygulama sınavına girer ve sınavda başarılı oldukları takdirde, yine Bakanlık tarafından sertifikalandırılırlar. AKUT Vakfı, kursiyerlerin tüm sınav başvurusu ve sertifikalandırma süreçlerini takip etmektedir.   

Bu eğitim, AKUT Vakfı’nın Kartal’daki Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezinde verilebileceği gibi katılımcı sayısına göre kişi başına 3,5 m² alan temin edilebiliyorsa, kurumun kendi yerleşkesinde de eğitim planlaması yapılabilir. 

Eğitim İçeriği:

 • Seviye Tespiti
 • İlk Yardım Temel Kavramlar 
 • Hasta/Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirme
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlk Yardım
 • Yaralanmalarda İlk Yardım
 • Yanık, Donma, Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
 • Kırık, Çıkık, Burkulmalarda İlk Yardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
 • Zehirlenmede İlk Yardım
 • Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
 • Göze, Burna, Kulağa Yabancı Cisim Girmesi Durumunda İlk Yardım
 • Boğulmalarda İlk Yardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Genel Değerlendirme

Eğitim Materyalleri: 

 • İlk Yardım Ek Kitabı
 • İlk Yardım Soru Bankası
 • Projeksiyon 
 • Yazı Tahtası
 • Bilgisayar
 • Erişkin ve bebek cansız manken
 • Çeşitli Sarf Malzemeler

Kayıt İçin Gerekli Materyaller:

 • İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İlgili Mevzuat: 

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

MADDE 11 – (1) İşveren; c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. 

 • Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği 19. Maddesine Göre İlkyardımcı Bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 1. a)Az tehlikeli işyerlerinde, her 20çalışan için 1 ilkyardımcı,
  b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurulması zorunludur.

Ara

Diğer Eğitimlerimiz

Bizi Takip Edin.