Kapalı Kısıtlı Alan Eğitimi

Kapalı Kısıtlı Alan Eğitimi

KAPALI KISITLI ALAN EĞİTİMİ 

“Kapalı Kısıtlı Alan” eğitimi, kimyasal maddelerle çalışmalarda güvenlik önlemleri alınması, kirli havanın bertaraf yapılarak temiz hava girişinin sağlanması, acil durumlarda müdahale ve benzeri konularda yetkinlik kazandırmayı amaçlayan 16 saatlik bir eğitim modülü olup 1 eğitmen 2 asistan ile 3 bölümde uygulanmaktadır. Eğitimin içeriği şu şekildedir:

 • Bölüm: Kapalı Kısıtlı Alan Risk Tanımlama
 • Geçmişten günümüze, ülkemizde ve dünyada yaşanan kapalı kısıtlı alan kazaları
 • Nereler kapalı kısıtlı alan olarak tanımlanır?
 • Kapalı kısıtlı alanlarda yaşanabilecek tehlikeler 
 • Kapalı kısıtlı alanlarda patlama riski, LEL-UEL değerleri bize ne anlatır?
 • Bölüm: Kapalı Kısıtlı Alanda Kimyasal Madde
 • Atmosferik tehlikeler 
 • Gazlardan korunmak için alınacak önlemler
 • Gazların bedenimize olan etkileri, insan solunum fizyolojisi
 • Kapalı kısıtlı alanlarda kişisel koruyucu ekipman kullanımı, TLV-TWA-STEL değerlerinin anlamı
 • Gazlı ortamlarda katman oluşumu
 • Bölüm: Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Pratikleri Uygulama
 • Kapalı kısıtlı alan iş izin formu doldurma prosedürleri
 • Kapalı kısıtlı alanlarda çalışan personelin görev ve sorumlulukları
 • Temiz hava solunum seti kullanımı pratik uygulaması, gaz kanunları hakkında bilgilendirme ve hava tüketim hesaplaması

 

Ara

Diğer Eğitimlerimiz

Bizi Takip Edin.