AKUT JUNIOR 

AKUT JUNIOR 

 

“AKUT Junior” projesi, AKUT Vakfı’nın öğretmen gönüllüleri tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında ortaokul düzeyinde eğitim alan çocuklara “Afet Bilinçlendirme” dersi seçmeli olarak sunulmaktadır. Okulların 1 yıllık eğitim-öğretim müfredatına dahil edilen 2 kredilik “Afet Bilinçlendirme” dersi ile çocuklara afet türleri, afetlerden korunma yolları, doğa sporları, doğada hayatta kalma gibi başlıklarda yaşam pratikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Çocukların pratikte her an ihtiyaç duyabilecekleri işlevsel bilgiyi gündelik hayatlarında kullanarak yaşama yakın bir eğitim almalarının hedeflendiği bu ders ile afet ve acil durumlar karşısında inisiyatif alabilen bilinçli bireyler yetiştirmek, projenin temel hedefidir.

 

Öğretim model ve yaklaşımlarından iş birlikçi yaklaşımın öne çıktığı ve bununla birlikte çocuklara yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılmaya çalışıldığı derste, teorik bilginin yanı sıra etkin katılım gözetilerek pek çok pratik uygulama da sunulmaktadır.  

 

“AKUT Junior” projesi, ortaokul düzeyinde eğitim alan çocuklarımıza, seçmeli ders olarak sunulmaktadır. Okulların 1 yıllık eğitim-öğretim müfredatına dahil edilen ders kapsamında, çocuklara “Afet Bilinçlendirme” dersi ile afet türleri, afetlerden korunma yolları, ilk yardım gibi başlıklar içeren kapsamlı bir bilgi sunuyoruz.

Projemiz 2013 yılından bu yana VKV Koç Özel Ortaokulu’nda uygulanmaktadır.


PROJE KÜNYESİ

Hedef Kitle: Ortaokul (5. 6. 7. 8. Sınıf) öğrencileri

Proje Süresi: 18 hafta veya 36 hafta

Katılımcı Sayısı: Sınıf bazında

Eğitim Üniteleri: 

  • 1. Ünite: Temel Afetler
  • 2. Ünite: Afet Bilinçlendirme Eğitimleri
  • 3. Ünite: Afetlerde Sağlık Bilgisi
  • 4. Ünite: Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
  • 5. Ünite: Küresel İklim Değişikliği
  • 6. Ünite: Doğada Güvenli Yaşam
  • 7. Ünite: İp Teknikleri
  • 8. Ünite: Doğa Sporları


Eğitim Talebiniz İçin: [email protected]

 

Diğer Projelerimiz

Bizi Takip Edin.

Ara