“ÇOCUK VE HAKLARINI KORUMA PLATFORMU” KURULMASI 

“ÇOCUK VE HAKLARINI KORUMA PLATFORMU” KURULMASI 

 

“Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu”, Türkiye’de “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi” başta olmak üzere, çocuk haklarının çocuğun öncelikli yararı esas alınarak geliştirilmesi, korunması ve hak ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmaların, sivil toplum kuruluşlarının güçlerini ve olanaklarını birleştirerek, iş birliği içinde savunulması amacıyla Türkiye’nin önde gelen 14 sivil toplum kuruluşunun çabası ile 2014 yılında kurulmuştur.  

Platformun kuruluşuna destek veren ve aynı zamanda Yönetim Kurulu’nda yer alan AKUT Vakfı, platform tarafından düzenlenen tüm faaliyetlere aktif katılım sağlamaktadır. 

“Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20. Yılında Neredeyiz?” 

Platform kurulduktan kısa bir süre sonra, 2014 yılının Kasım ayında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde düzenlenen bir forumda bir araya gelen platform üyeleri ve hukukçu, pedagog, psikolog akademisyenler, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni değerlendirmişlerdir. 2 oturumda gerçekleşen foruma AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki de konuşmacı olarak katılmıştır. 

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nun Ulusal ve Uluslararası STK İlişkileri Komitesi 

Komite’nin genel amacı Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nun ve üye sivil toplum kuruluşlarının “çocuk” ve “çocuk hakları” alanında öncü faaliyetleri geliştirmesine katkıda bulunmak, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde aktif katılımını sağlamak suretiyle kamu reformlarına etki etmek ve kamuoyunda yüksek farkındalık yaratmaktır. 

Bu kapsamda yer alan özel amaçlar:

  1. Platformun faaliyetlerini ulusal düzeyde güçlendirmek üzere yönetsel açıdan etkin bir yapıya ulaşmasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirmek.
  2. Platform üyeleri arasında iletişim, bilgi paylaşımı ve ortak proje geliştirme kapasitesini artırmak. 
  3. Platform çalışmalarını desteklemek üzere sivil toplum kuruluşları arasında ortak projeler üretmelerini sağlamak. 
  4. Bu projeler için kaynak yaratmak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişime geçmek.
  5. Türkiye’de “Çocuk ve Hakları” alanında kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve politika geliştirme süreçlerine aktif katılımı sağlamak üzere toplumun her kesimine ulaşmak ve reform süreçlerini etkilemeye yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütmek.
  6. Ulusal ve uluslararası araştırmaları, yayınları, yenilikleri takip ederek, bu faaliyetleri platform çalışmaları altında yürütülmesini sağlamak. 
  7. Sektörler arasında yeni iş birlikleri modelleri geliştirmek ve uygulamak. 

Platformun Faaliyetlerine ve Üyelerine Yönelik Detaylı Bilgi İçin:  

http://cocukhaklarinikorumaplatformu.org/uyeler/ 

 

PLATFORM BAŞKANINDAN MESAJ 

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan olay, ne yazık ki korunup rehabilite edilip, topluma kazandırılmaları gereken suça itilmiş çocuklarımızın, devlet tarafından korunamadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Dolayısı ile Ceza evlerinde dezavantajlı durumdaki çocuklarımızın eğitilip, desteklenerek, onurlu ve verimli birer vatandaş konumuna ulaştırılabilmeleri bir yana daha da zor durumlara itildiklerini görmenin büyük acısını yaşıyoruz. 

Toplumun vicdanını sarsan Pozantı’dan sonra Şakran Cezaevi olayı; Anayasa, Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan çocukları koruyucu tedbir ve taahhütlerin zamanında ve halen yerine getirilemediğinin de önemli bir göstergesi olmuştur. Kapalı ceza evlerinde, ağır suçlu konumunda olan büyükler ile aynı ortamda yaşayan, çaresizliğe terk edilen bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Islah evlerinde kazanıp geleceğe umutla bakmalarını sağlayacağımız bu çocuklar, kapalı ceza evlerinde, şiddet ve istismara uğramakta, sosyo-emosyonel birer varlık olarak suçu ve suçluluğu daha da ağır bir biçimde yaşamakta, benimsemekte ve giderek kaybedilip, yok edilmektedirler.

Cezaevlerinde yaşayan tüm çocuklarımızın, bir an önce ıslah evlerine taşınması, psikolojik tedavilerinin yapılması için gerekli tedbirlerin alınması, kapalı ceza ve tutuk evleri yerine açık ceza evleri ve ıslah evleri oluşturularak çocuklarımızın topluma kazandırılmaları için iyileştirici çalışmaların hızlandırılması şarttır. Ülkemiz açısından bu büyük ayıbı bundan sonra yaşamamak için gerekli her tür hukuksal ve kurumsal tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyor, bekliyor.  

Bütün bu olayları çocuklarımıza özür borçlu olarak esefle kınıyoruz. Cezaevlerinde annelerinin yanında hiçbir suçu olmadan yaşayan tüm çocuklara, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu olarak her türlü desteği sunmaya hazırız.

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu adına,

Başkan Av. Figen Özbek

 

Diğer Projelerimiz

Bizi Takip Edin.

Ara