HAKLARIMI BİLİYORUM, BİLEREK YÜRÜYÜRUM 

HAKLARIMI BİLİYORUM, BİLEREK YÜRÜYÜRUM 

 

İnsan odaklı çalışmalarına her alanda devam ederek ülkemizin gelişmesine önemli katkı sağlayan AKUT Vakfı için “çocuklar” her zaman öncelikli grup olmuştur. Dünyada ve ülkemizde çocuk hakları konusunda çok önemli çalışmalar yürütülmesine karşın, özellikle dezavantajlı gruplara (gelir ve sosyal seviyesi düşük, suça itilmiş, aile bireyleri olmayan vb.) yönelik faaliyetlerde katedilmesi gereken çok yol olduğu görülmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın “fırsat eşitliği” sağlanarak ayakları yere sağlam basan, öz güveni yüksek ve dünya standartlarını yakalamış bireyler olarak yetişmesi için iyi birer eğitim almasını son derece önem veren AKUT Vakfı, “toplumsal değerler” ve “güvenli yaşam” kavramlarını yaygınlaştırmak ve bu kavramları “çocuk hakları” ile birleştirerek daha kapsamlı hale getirmek için önemli bir proje geliştirmiştir. 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi-II” hibe programı kapsamında desteklenen “Haklarımı Biliyorum, Bilerek Büyüyorum” adlı projemiz, 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle gönüllülerimizce uygulanmaya başlanmıştır.

AKUT Vakfı önderliğinde yürütülen proje, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği (ÇHZD) ortaklığı ile yürütülmüş, toplamda 9 ay sürmüştür. 

Projeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvalarında, devlet koruması altında yaşayan 10-15 yaş arası gençler katılmıştır. Proje, ilköğretim çağındaki çocukların kendi hak ve sorumluluklarını bilmesi, başkalarının haklarına saygı duymayı içselleştirmesi, güvenli yaşam farkındalığı edinmesi, afetler ve afetlerden korunma yollarına ilişkin bilgi edinmesi kazanımlarıyla, bir eğitim müfredatı geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

İstanbul’daki 4 kurumda gerçekleşen beşer günlük eğitimlerle 200 çocuğa ulaşılmıştır. Proje sayesinde “Afet ve Güvenli Yaşam”, “Yaşayan Değerler”, “Demokratik Yaşam ve Çocuk Hakları” gibi konuların benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik, sivil toplum kuruluşları arası diyalog ve iş birliğinin artırılması da artı bir kazanım olarak elde edilmiştir. 

Geliştirilen eğitim modülü, 4-5 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Eğitici Eğitimi” ile aralarında çocuk ve hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu 20 kişiye tanıtılmıştır. 

Proje kapsamında çocuk hakları konusunu ele alan bir kutu oyunu geliştirilmiş, proje Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen verimli bir çalıştay ile tamamlanmıştır.PROJE KÜNYESİ 

Proje Dönemi: 15.09.2014- 15.06.2015 

Destekleyen Kuruluş: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, Merkezi Finans ve İhale Birimi

Proje Amacı: İlköğretim çağındaki çocukların kendi haklarını ve sorumluluklarını bilmesi, başkalarının haklarına saygı duyması, güvenli yaşam ve afetler konusunda bilinç kazanmaları gibi amaçlarla eğitim içeriği geliştirmek ve eğitici eğitimini gerçekleştirmek.

Hedef Kitle: Özellikle dezavantajlı gruplarda yaşayan çocuklar ve bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen sivil toplum kuruluşu eğiticileri. 

Sonuçlar:

  • Özellikle dezavantajlı grup içerisinde yer alan gençleri temel insan hakları ve temel çocuk hakları konusunda bilinçlendirmek üzere teorik ve pratik uygulamalı eğitim içeriği sunulmuştur.
  • Hak ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi kurabilen, bu bilincin afet durumlarındaki önemini kavrayabilen, bununla birlikte aynı bilinci hayatlarının farklı alanlarına taşıyabilen bireyler olmaları için çocuklarda kalıcı öğrenmeler kazandırılmaya çalışılmıştır.
  • Geliştirilen eğitimlerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olması amacıyla, projeye katılan sivil toplum kuruluşlarının eğitmenlerine “Eğitici Eğitimi” sunulmuştur.
  • “Gençler”, “haklar” ve “afet” başlıklarının entegre edildiği ulusal bir konferans düzenlenmiştir. 

 

Diğer Projelerimiz

Bizi Takip Edin.

Ara