LİSE AFET BİLİNÇLENDİRME

LİSE AFET BİLİNÇLENDİRME

 

“Lise Afet Bilinçlendirme Projesi”, AKUT Vakfı’nın öğretmen gönüllüleri tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında lise düzeyinde eğitim alan gençlerimize “Afet Bilinçlendirme” dersi seçmeli olarak sunulmaktadır. Okulların 1 yıllık eğitim-öğretim müfredatına dahil edilen 2 kredilik “Afet Bilinçlendirme” dersi ile risk ve afet bilinci gelişmiş, geleceğe güvenle bakan nesil yetiştirmek amacıyla gençlerimize afet türleri, afetlerden korunma yolları, afetlerde sağlıklı yaşam gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler aktarılmaktadır. 

 

Çocukların pratikte her an ihtiyaç duyabilecekleri işlevsel bilgiyi gündelik hayatlarında kullanarak yaşama yakın bir eğitim almalarının hedeflendiği bu ders ile bir afet anında daha fazla hayatı kurtarmak için kendinden emin, inisiyatif alabilen, bilinçli bireyler yetiştirmek projenin ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda gençlerimize afet öncesi eğitimi verilmekte; deprem, yangın, sel, heyelan ve güvenli yaşam kültürü gibi konularda teorik ve pratik uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

 

Öğretim model ve yaklaşımlarından iş birlikçi yaklaşımın öne çıktığı ve bununla birlikte çocuklara yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılmaya çalışıldığı derste, teorik bilginin yanı sıra etkin katılım gözetilerek pek çok pratik uygulama da sunulmaktadır.  

 

“AKUT” çatısı altında ilk kez 2008 yılında hayata geçirilen proje, 2011 yılı itibariyle AKUT Vakfı tarafından yürütülmüştür. Bu kapsamda,
 

 • Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı Kemer Okulları
 • Alman Lisesi
 • Avusturya Lisesi
 • TED Eskişehir Lisesi 
 • Vehbi Koç Vakfı 
 • Koç Özel Lisesi 
 • Van Telia Sonore Lisesi
 • Üsküdar Amerikan Lisesi


olmak üzere toplam 8 okulda 14 “Afet Farkındalık” eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Projemiz halen Koç Lisesi ile devam etmektedir.

 


PROJE KÜNYESİ

Hedef Kitle: Lise (9. 10. 11. 12. Sınıf) Öğrencileri 

Proje Süresi: 18 hafta veya 36 hafta

Katılımcı Sayısı: Sınıf bazlı

Ünite Başlıkları

 • Temel Afet Türleri
 • Afet Bilinçlendirme Eğitimleri 
 • Afetlerde Sağlık Bilgisi
 • Afet Psikolojisi
 • Hafif Arama-Kurtarmaya Giriş
 • Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
 • Teknik Lojistik 
 • Küresel İklim Değişikliği

Eğitim Talebiniz İçin: [email protected]

 

Diğer Projelerimiz

Bizi Takip Edin.

Ara