Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ

AKUT Vakfı’nın her biri alanında uzman eğitmenleri; mevzuata ve uluslararası standartlara uygun şekilde dizayn ettikleri bir dizi eğitim ile Vakfımızın afet risklerini minimize etme misyonuna yönelik çalışmalar sürdürmektedirler.
Eğitimlerimizi AKUT Vakfı’nın sosyal sorumluluk çalışmalarına fon geliştirebilmek amacıyla, iktisadi işletmemiz üzerinden vermekteyiz. Eğitimlerimiz için AKUT Vakfı’nın İstanbul Kartal’daki “AKUT Vakfı-Kartal Belediyesi Toplum Afet Bilinçlendirme ve Lojistik Merkezi’ni kullanabileceğimiz gibi her bir kurum/kuruluşun yurt genelindeki kendi yerleşkelerinde de görev yapabilmekteyiz. Eğitimlerimizi “Afetlere Hazırlık ve Arama Kurtarma Eğitimleri” ve “Acil Durum Yönetim Sistemi” başlığı altında gruplandırmaktayız.

AFETLERE HAZIRLIK VE ARAMA-KURTARMA EĞİTİMLERİ

Bu eğitimler; olay öncesi, olay anı, olay sonrası yapılması gerekenleri ve olaylara müdahale yöntemlerini, her olay özelinde ayrıca ele alan kapsamlı birer çalışma disiplini sunar. Her kurum veya kuruluşun afet veya acil durum karşısındaki müdahale kapasitesi, risk potansiyeli ve alması gereken aksiyon farklıdır. Bu nedenle her kurum veya kuruluşun kendi yapısal özelliklerinden yola çıkarak özgünleştirdiğimiz afetlere hazırlık ve arama-kurtarma eğitimlerinin ana başlıkları şunlardır:

A. Afetlere Hazırlık Eğitimleri

B. Yapı Çökmelerinde Müdahale Eğitimleri

C. Kentsel Arama-Kurtarma Kapasite Artırım Eğitimleri

D. İpli Erişim Eğitimi

E. Yangın Eğitimi

F. Teknik İletişim-Haberleşme Eğitimi

G. Trafik Kazası Eğitimi

H. Arama Kurtarma Ekiplerinde Organizasyon Kurulumu

İ. İlk Yardım Eğitimi

Acİl Durum Yönetİm Sİstemİ

Afet ve acil durumlarla en etkin mücadele yöntemi, olay öncesinde doğru ve işlevsel “acil durum yönetimi” ve “olay yeri yönetimi” oluşturulmasıdır. “Acil Durum Yönetim Sistemi” başlığı altındaki eğitimler ile kurum ve kuruluşların afet ve acil durum yönetimini etkili planlayabilmesini, kaynaklarını verimli şekilde kullanabilmesini, kendi yapısal özellikleri doğrultusunda özgün müdahale yöntemleri geliştirebilmesini sağlar. Bu başlık altındaki eğitimlerimiz kurum ve kuruluşların özelliklerine göre farklılık göstermekle şu başlıklarda ele alınmaktadır:

  1. Acil Durum Yönetim Sistemi Eğitimi
  2. Olay Yeri Yönetim Sistemi Eğitimi
  3. Acil Durum Analizi
  4. Acil Durum Yönetim Sistemi Oluşturulması
  5. Acil Durum Müdahale Ekibi Eğitimi
  6. Tahliye Eğitimi
  7. Tahliye Sonrası Kazazede Müdahale Eğitimi